Blikken in de wereld van een fantastisch verteller

Logboek Kindòran

De helden zijn door Anwyn bij elkaar geroepen in de gildehal. Ze heeft in het holst van de nacht bezoek gekregen van ‘een belangrijke contactpersoon’, waarvan ze de naam niet zeggen, omdat het een gevoelige zaak betreft. Ze heeft een specifieke vraag, waarbij discretie is geboden. Niemand mag weten dat de helden met deze zaak bezig zijn.

De contactpersoon meldde dat een hooggeplaatst persoon is omgekomen. De arts vermoedt vergiftiging.

  • Het slachtoffer was niet gewond, dus het gif is ingeademd of ingeslikt
  • Als het een gif betreft, was het een snel werkende stof.
  • Mogelijk betreft het een alchemisch gif, of een alchemisch bewerkt gif.
  • Het gif veroorzaakte geen braakneigingen en geen verkleuring van de huid.

De helden bezoeken de Gevleugelde Ketel, maar Ambrosia weet van niets. Ze gaan halverwege de ochtend het Archief in. Aldaar vinden ze diverse aanwijzingen die hen verder helpen op hun zoektocht. In de laatste ruimte die ze bezoeken, wordt Rogelio gegrepen door een Ogerspin, die de helden na enige strubbeling weten te verslaan.

Bij het doorzoeken van de kamer stuiten de helden op een wenteltrap, die hen wonderwel terugleidt naar de koffiekamer waar ze binnen waren gekomen. Ze spreken met de Zwarte Archivaris die daar achter de balie zit, die hen complimenteert over het verslaan van de Ogerspin. Spinnen zijn een plaag in het Archief, en de Archivarissen zijn altijd blij wanneer er spinnen worden verdelgd.

De helden waren nog op zoek naar een Witte Archivaris, maar hebben er geen gevonden. Ze hebben de ontvangen ‘stone of sending’ ingeleverd bij de Zwarte Archivaris. Hierna keerden de helden terug naar de gildehal.

Geef een reactie